Zabezpečenie jednotlivých povolení­ pre výstavbu

Cenník

Vydanie územného rozhodnutia:

Vypracovanie základných náležitostí a dokumentácie stavby pre návrh na vydanie územného rozhodnutia, zabezpečenie stanovísk jednotlivých orgánov štátnej a verejnej správy a organizácií potrebných pre vydanie územného rozhodnutia, vypracovanie a podanie návrhu na vydanie územného rozhodnutia.

Vydanie stavebného povolenia:

Zabezpečenie stanovísk jednotlivých orgánov štátnej a verejnej správy a organizácií potrebných pre vydanie stavebného povolenia, vypracovanie a podanie žiadosti o stavebné povolenie a zabezpečenie povolení k napojeniu stavby na jednotlivé siete a zmluvy o odbere.

Vydanie stavebného povolenia:

Vypracovanie základných náležitostí a dokumentácie stavby pre návrh na vydanie územného rozhodnutia, zabezpečenie stanovísk jednotlivých orgánov štátnej a verejnej správy a organizácií potrebných pre vydanie územného rozhodnutia, vypracovanie a podanie návrhu na vydanie územného rozhodnutia a zabezpečenie povolení k napojenia stavby na siete a rozvody a zmluvy o odbere.

Napíšte nám Váš dopyt a my Vám vypracujeme cenovú ponuku. V cenovej ponuke nebudú zahrnuté náklady na rôzne poplatky súvisiace s požadovanými úkonmi. Vyčíslime Vám však predpokladané náklady na tieto poplatky.

Zdieľanie