Možnosti financovania obnovy bytového domu

Na obnovu bytového domu prispeje štát

 

Potrebujete obnoviť či zatepliť Váš bytový dom?

Nič ľahšie pre našu spoločnosť MV BUILDING, s.r.o.

Čo však, ak na takúto obnovu či zateplenie nemáte dostatok finančných prostriedkov vo svojom fonde prevádzky, údržby a opráv?
 
Väčšina obyvateľov bytových domov do tohto fondu vkladá veľmi málo financií, preto na ňom nie je dostatok prostriedkov na väčšiu rekonštrukciu. Pomôcť môže Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB). Je to účelový štátny fond, ktorý aj tohto roku, koncom januára, spustil prostredníctvom okresných a miestnych úradov príjem žiadostí o úvery pre rok 2018. Okrem iného aj na obnovy bytových budov. Žiadosti sa môžu podávať až do konca októbra tohto roku.
 
Až tri štvrtiny finančných prostriedkov
 
Žiadosť o finančné prostriedky môže podávať Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome zastúpení správcom, ale aj fyzická osoba, obec, mestská časť či samosprávny kraj.
 
Podporu poskytuje ŠFRB vo forme úveru v maximálnej výške 75 percent z obstarávacej ceny stavby alebo podľa limitu pre jednotlivé typy obnovy. Splatnosť úveru je maximálne 20 rokov a úrok sa pohybuje od 0 do 2 percent, čo je veľmi výhodné.
 
Na zateplenie aj nové výťahy
 
Úver poskytnutý zo Štátneho fondu rozvoja bývania sa dá použiť na zateplenie bytového domu, odstránenie systémovej poruchy, ale aj na modernizáciu alebo rekonštrukciu spoločných častí a spoločných zariadení domu, ako je napríklad výmena alebo modernizácia výťahov, výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla. Zahŕňa tiež úpravu spoločných častí domu tak, aby sa v ňom mohli pohybovať aj osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Vylúčené však nie sú ani iné modernizácie.
 
Registrácia na mestskom úrade
 
Žiadosti preveria pracovníci mestského alebo okresného úradu a potom ich zaregistrujú prostredníctvom internetového portálu cez elektronický príjem žiadostí. Následne je žiadostiam pridelené poradové číslo vygenerované v celkovom poradovníku ŠFRB. Pri posudzovaní žiadostí a priznávaní podpory sa postupuje podľa prideleného poradového čísla, čím je zabezpečená rovnosť šancí na získanie podpory pre žiadateľov zo všetkých regiónov Slovenska.
 
Poradíme a obnovíme
 
S vybavovaním úverov cez Štátny fond rozvoja bývania má naša firma MV BUILDING, s.r.o., množstvo skúseností. Našim klientom a zákazníkom vieme poradiť aj pomôcť s podávaním žiadostí, aby zbytočne pri tejto činnosti nestrácali čas a mali istotu, že všetko, čo zákon predpisuje, odovzdajú na kompetentnom úrade. 

Zdieľanie