Komplexná obnova bytových domov

Oblečte svoje bývanie zateplením

 
Zastavte únik tepla, znížte energetické nároky budov a skrášlite si domov.

Správnym a kvalitným zateplením fasády sa dajú výrazne obmedziť tepelné straty. Zatepľovanie Vám okrem toho prináša okamžitú návratnosť nákladov, finančnú úsporu a krajší vzhľad Vášho domova.  

Zatepľovanie fasád ponúka množstvo výhod. Okrem estetickej stránky má predovšetkým aj ochrannú funkciu. Váš domov chráni pred nepriaznivými vonkajšími vplyvmi a zabráni úniku tepla.
 

Bývajte úsporne


Vykurovanie v domácom rozpočte tvorí vysokú položku. Domácnosti u nás priemerne vynaložia až 60 % z celkových nákladov práve na vykurovanie. Tieto vysoké náklady sú totiž spôsobené nedostatočnou a často nekvalitnou izoláciou budov. Najefektívnejším spôsobom, ako zabrániť nadmernému úniku tepla je zateplenie celej budovy, teda od pivničných priestorov, cez obvodové steny až po strechu budovy. Cieľom zatepľovania je tak v prvom rade znížiť spotrebu energie na vykurovanie daného objektu. 

Pekný vzhľad a dlhšia životnosť


Dobré zateplenie odoláva poveternostným podmienkam a iným vonkajším vplyvom. Výhody zatepľovania sú spojené taktiež s predĺžením životnosti budov, eliminovaním zatekania a výrazným skrášlením fasády. Navyše, zlepší sa tepelná pohoda v interiéri, čím sa obmedzí nepríjemné prehrievanie miestností cez obvodové steny a strechu. Mnoho ľudí sa rozhodne zatepľovať kvôli tomu, aby zlepšili fyzický stav budov. Práve zateplením sa odstránia nedostatky spôsobené časom a zanedbanou údržbou.

Polystyrén vs. minerálna vlna


Najčastejšie sa v stavebníctve využíva na zatepľovanie polystyrén alebo minerálna vlna. Každý z týchto izolačných materiálov má svoje výhody i nevýhody. Ich výber závisí od samotnej stavby, ako aj od požadovaných vlastností zatepľovacieho systému. 

Polystyrén má výbornú spracovateľnosť a je lacnejší. Okrem toho je ľahko dostupný a jeho aplikovanie nie je náročné. Prepúšťanie vodných par polystyrénu a jeho akustické izolačné vlastnosti sú však horšie ako pri minerálnej vlne.  Tá, na rozdiel od polystyrénu má aj niekoľkonásobnú pevnosť a väčšiu požiarnu odolnosť. Za tieto plusy však zaplatíte vyššiu cenu.
 
Naša spoločnosť MV BUILDING, s.r.o má dlhoročné skúsenosti so zatepľovaním obvodových plášťov. Aj preto Vám vieme vybrať správny materiál a jeho hrúbku. V tomto Vám však nielen poradíme, ale celé zatepľovanie aj zrealizujeme. 

Zdieľanie