Kontaktujte nás

Kde nás nájdete

Kontaktné údaje

MV BUILDING, s.r.o.

Sídlo: Štítová 1, 040 01 Košice
(fakturačná adresa)
Prevádzka: Letná 45, 040 01 Košice
(parkovanie pred budovou 1 hod. zdarma)

Konateľ: Ing. Michal Vejačka

Mobil: +421 911 122 658
Mail: michal.vejacka@gmail.com
Mail: info@mvbuilding.sk

Fakturačné údaje

MV BUILDING, s.r.o.

Sídlo: Štítová 1, 040 01 Košice

IČO: 46 095 497
DIČ: 202 323 76 45
IČ DPH: SK 202 323 76 45

Č.ú.: SK32 0200 0000 0028 8130 0757
Všeobecná úverová banka (VUB)
Kód banky: 0200
Označenie banky: SUBA
SWIFT kód: SUBASKBX

Zápis: OR OS Košice I
Vložka číslo: 27484/V

Výpis z obchodného registra

Pošlite nám správu


Fakturačné údaje

MV BUILDING, s.r.o.

Sídlo: Štítová 1, 040 01 Košice

IČO: 46 095 497
DIČ: 202 323 76 45
IČ DPH: SK 202 323 76 45

Č.ú.: SK32 0200 0000 0028 8130 0757
Všeobecná úverová banka (VUB)
Kód banky: 0200
Označenie banky: SUBA
SWIFT kód: SUBASKBX

Zápis: OR OS Košice I
Vložka číslo: 27484/V

Výpis z obchodného registra